چرا به گودی بپیوندیم؟

۱- از تخفیفات موجود در سطح شهر و کشور با خبر می شوید و رایگان می توانید از آنها بهره مند بشوید.

۲- در باشگاه تخفیفات به صورت رایگان می توانید  هر تعداد که می خواهید رزرو تخفیفات داشته باشید.

۳- استفاده از تمام بخش های سایت آقای گودی برای کاربران رایگان هست.

۴ - بدون سرمایه گزاری از آقای گودی سود حمایت دریافت می کنید.

۵ - می توانید هر چقدر بخواهید از گودی سود حمایت دریافت کنید.

۶ - در کنار کارهای دیگر ، می توانید این کار را انجام دهید.

۷ - زمان زیادی از شما نمی گیرد.

۸ به صورت رایگان در مسابقات شرکت کنید  و مدال بگیرید و سودتان را افزایش دهید.

۹ -  در قرعه کشی ها رایگان شرکت کنید و مدال بگیرد  و سودتان را افزایش دهید.

۱۰- می توانید برنده جایزه ویژه شوید.

۱۱-  با استفاده از باشگاه تخفیفات به صورت رایگان می توانید  صرفه جویی مالی  داشته باشید.

۱۲- از مقالات آموزشی سایت می توانید به رایگان استفاده کنید.

۱۳- و ...

بالا